ردیف نام محصول قیمت محصول موجودی برند آخرین بروزرسانی خرید
1

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TT-L

1,800,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
2

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48TT-L

2,070,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
3

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

3,700,000 تومان قابل خرید 1 هفته پیش
4

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L

4,500,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
5

سوئیچ 24 پورت سیسکو WS-C2960-24PC-L

2,900,000 تومان قابل خرید 1 هفته پیش
6

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L

1,900,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
7

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-S

2,700,000 تومان قابل خرید 3 روز پیش
8

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L

3,300,000 تومان قابل خرید 3 روز پیش
9

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

6,900,000 تومان قابل خرید 7 روز پیش
10

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24TS-S1U

4,300,000 تومان قابل خرید 7 روز پیش
11

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750-24PS-S

2,000,000 تومان قابل خرید 3 روز پیش
12

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24TS-S

4,600,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
13

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48LPS-L

5,700,000 تومان قابل خرید 7 روز پیش
14

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-S

5,700,000 تومان قابل خرید 7 روز پیش
15

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S

2,100,000 تومان قابل خرید 7 روز پیش