ردیف نام محصول قیمت محصول موجودی برند آخرین بروزرسانی خرید
1

پچ کورد لگراند CAT6 UTP نیم متری

20,000 تومان قابل خرید 2 ماه پیش
2

پچ کورد لگراند CAT6 SFTP دو متری

44,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
3

پچ کورد لگراند CAT6 SFTP یک متری

34,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
4

پچ کورد لگراند CAT6 SFTP سه متری

54,000 تومان قابل خرید 4 ساعت پیش
5

پچ کورد لگراند CAT6 UTP یک متری

22,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
6

پچ کورد لگراند CAT6 UTP دو متری

29,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
7

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP نیم متری

17,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
8

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP یک متری

22,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
9

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP دو متری

29,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
10

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP سه متری

36,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
11

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP پنج متری

50,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
12

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP نیم متری

25,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
13

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP یک متری

34,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
14

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP دو متری

44,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام
15

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP سه متری

54,000 تومان استعلام موجودی 1 ماه پیش استعلام