در صورت مشاهده باگ یا نقص عملکرد در سایت،‌ می‌توانید با گزارش در این فرم ما را در حفظ امنیت خرید و اطلاعات کاربران یاری کنید. پس از بررسی گزارش توسط تیم مربوطه در صورت امکان هدیه‌ای جهت قدردانی تقدیم شما خواهد شد.

لطفا مشکلات مربوط به سفارش خود را از طریق تماس با ما گزارش کنید. مشکلات سفارش‌ در فرم های گزارش خرابی در سایت رسیدگی نخواهد شد.

این صفحه به صفحه تماس با ما لینک میشود که در داخل ان فرم ارتباط با ما قرار دارد و کاربر میتواند گزارش خرابی را ارسال کند