۳ مهر, ۱۳۹۹
فایروال و نحوه تنظیم آن در مودم D-LINK

فایروال و نحوه تنظیم آن در مودم D-LINK

0
در این مقاله سعی داریم به بررسی فایروال و تنظیم آن در مودم دی لینک D-LINK بپردازیم. Firewallها تامین کننده نیاز اصلی یک سیستم...
تفاوت پروتکل HTTP با HTTPS    

پروتکل HTTP و HTTPS چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟   

1
معرفی پروتکل HTTP با HTTPS     در این مقاله قصد داریم موضوع تفاوت HTTP با HTTPS را مورد بررسی قرار دهیم. کسانی که در رشته...
تغییر رمز وای فای

🌟آموزش تصویری تغییر رمز وای فای انواع مودم ها🌟

4
نحوه تغییر رمز عبور وای‌ فای در انواع مودم ها امروزه استفاده از اینترنت، به امر جداناپذیری در زندگی انسان‌ها تبدیل شده‌ است و به...
تست Permanent لینک دائم

تست Permanent لینک دائم چیست؟

0
تست Permanent لینک دائم تست Permanent لینک دائم غالباً توسط نصب کنندگان برای اطمینان از انطباق بخش ثابت سیستم کابل‌کشی (به‌ استثنای رابط کاربر) با استاندارد ANSI/TIA568-C.2...
Optane ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺣﺠﯿﻢ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ

Optane ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺣﺠﯿﻢ را...

0
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر Optane در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داده و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎى ﮐﺎرى Optane ﻓﻨﺎورى اﺑﺪاﻋﻰ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎى DRAM و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎى ﻓﻠﺶ NAND...
اشتباهات رایج کابل‌کشی

مقایسه تست فلوک چنل با پرمننت

0
افراد بسیاری که نصب، آزمایش و ضمانت ساختارهای کابل شبکه را انجام می‌دهند، از اهمیت دستیابی به پارامترهای استاندارد کارایی و تضمین پشتیبانی آگاه...
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ وای فای ( wifi )

15 ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ وای فای ( wifi ) ﺑﺮای...

0
15 ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ وای فای ( wifi ) ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی جهت ارتباط بهتر با وای فای در ﻋﺼﺮى ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و...

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دی ان اس (DNS) ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺤﻮه...

0
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دی ان اس (DNS) ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آن‌ها ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى دﻧﯿﺎى ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﻰ ﺗﺤﺖ وب دی ان...
عیب یابی (NEXT (Near-End Crosstalk

عیب یابی (NEXT (Near-End Crosstalk چگونه است؟

0
عیب یابی (NEXT (Near-End Crosstalk آیا به دنبال حل مشکلات NEXT هستید؟ می‌توانید موارد زیر را امتحان کنید: مورد مطالعاتی 1 – گذر مرزی NEXT...
آزمایش و اندازه‌گیری میرایی

آزمایش و اندازه‌گیری میرایی (Insertion Loss)

0
آزمایش و اندازه‌گیری میرایی (Insertion Loss) در آزمایش و اندازه‌گیری میرایی (Insertion Loss)، استانداردها در حال حاضر از اصطلاح "insertion loss"" به جای “Attenuation” استفاده...

آخرین مطالب

شبکه محلی LAN

شبکه محلی LAN چیست

تنظیم مودم روتر

نحوه تنظیم مودم روتر

تست فلوک چیست؟