دسته: مخابرات و فیبر نوری

آموزش تست تجهیزات فیبر نوری

آموزش تست تجهیزات فیبر نوری با 4 روش ساده!

تجهیزات فیبر نوری امروزه در انتقال اطلاعات با سرعت بالا و در فاصله‌های طولانی، به‌عنوان یک قطب اصلی در شبکه‌های ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات شامل اتصالات، کابل‌ها، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده و…

بررسی مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8546M

بررسی مودم فیبر نوری هواوی مدل HG8546M

این‌روزها بستر فیبر نوری در اکثر استان‌های کشور فراهم شده است، به همین دلیل استفاده از مودم فیبر نوری افزایش پیدا کرده و اکثر افراد به دنبال خرید یک مودم فیبر نوری با کیفیت هستند…

فیوژن فیبر نوری چیست؟

فیوژن فیبر نوری چیست؟

فیوژن فیبر نوری یا اتصال فیوژن (Fusion splicing) به پیوستن انتها به انتهای دو کابل فیبر نوری (جوش دادن دو کابل فیبر نوری) اشاره دارد. هدف از فیوژن فیبر نوری اتصال دو فیبر نوری به…

راهنمای کابل کشی فیبر نوری برای ساختمان

راهنمای کابل کشی فیبر نوری برای ساختمان

در این مقاله قصد داریم به موضوع “راهنمای کابل کشی فیبر نوری برای ساختمان” بپردازیم. کابل کشی فیبر نوری با توجه به حساس بودن کابل فیبر نوری مستلزم رعایت یکسری نکات مهم است که در…

تفاوت ADSL ،VDSL و فیبرنوری

تفاوت ADSL ،VDSL و فیبرنوری (UFB) به ‌زبان ساده

برای آگاهی از تفاوت ADSL ،VDSL و فیبرنوری باید در ابتدا جز به جز هر یک از مفاهیم را با دقت تعریف کنیم. DSL (خط اشتراک دیجیتال) فناوری است که پهنای‌باند اینترنت را از طریق خطوط…

شبکه فیبر نوری

شبکه های فیبر نوری چگونه محدودیت های شبکه های مسی را برطرف می‌کنند؟

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮرى ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﺷبکه آن‌ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎﺑﻞ‌ﻫﺎى ﻣﺴﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل داده‌ﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮى ﺑﺮوﻧﺪ….