نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

0
270
مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

بررسی نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم اول: برای نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link مرورگر خود را باز کنید و IP ادرس روترهای بیسیم  ADSL را وارد کرده سپس دکمه ENTER را بزنید. IP پیش فرض روترهای بیسیم TP-LINK ADSL 192.168.1.1 است.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم دوم: نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنید. نام کاربری و گذرواژه  پیش فرض admin است.

قدم سوم: در سمت چپ صفحه روی بخش Management->Access Control->Password کلیک کنید و سپس  گذرواژه قدیمی خود را وارد کنید سپس گذرواژه جدید خو‌د را وارد کنید.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم چهارم: بر روی دکمه Save/Apply کیلیک کنید تا تغیرات شما ذخیره شود.

برای روترهای TrendChip solution: TD-W8961ND/TD-W8951ND/TD-W8901G/TD-W8901GB/TD-W8901G/TD-W8101G/TD-8840T/TD-8817/TD-8816

قدم اول: مرورگر مورد نظر  خود را باز کنید و IP ادرس روترهای بیسیم  ADSL را وارد کرده سپس دکمه ENTER را بزنید.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

IP  پیش فرض روترهای بیسیم  TP-LINK ADSL 192.168.1.1 است.

قدم دوم: نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنید . نام کاربری و گذرواژه  پیش فرض admin است.

قدم سوم : روی گزینه Maintenance > Administration کلیک کنید و سپس  گذرواژه جدید خود را وارد کنید.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم چهارم: بر روی دکمه Saveکیلیک کنید تا تغیرات شما ذخیره شود.

برای روترهای  self-developed interface: TD-W8970/TD-W8980/TD-W9970/TD-W9980

قدم اول: مرورگر خود را باز کنید و IP آدرس روترهای بیسیم  ADSL را وارد کرده سپس دکمه ENTER را بزنید.

IP  پیش فرض روترهای بیسیم  TP-LINK ADSL 192.168.1.1 است.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم دوم: نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنید. نام کاربری و گذرواژه  پیش فرض admin است.

قدم سوم: در سمت چپ صفحه روی بخش System Tools ->Manage Control کلیک کنید و سپس گذرواژه قدیمی خود را وارد کنید سپس گذرواژه جدید و نام کاربری خو‌د را وارد کنید.نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم چهارم: بر روی دکمه Save کلیک کنید تا تغییرات شما ذخیره شود.

برای روترهای routers of new blue UI: Archer D7/Archer D9/Archer D5

قدم اول: برای نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link مرورگر مورد نظر خود را باز کنید و IP ادرس روترهای بیسیم  ADSL را وارد کرده سپس دکمه ENTER را بزنید. IP  پیش فرض روترهای بیسیم  TP-LINK ADSL 192.168.1.1 است.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم دوم: نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنید. نام کاربری و گذرواژه  پیش فرض admin است.

قدم سوم: روی گزینهAdvanced->System Tools->Administrationکلیک کنید و سپس گدرواژه قدیمی و جدید خود را وارد کنید.

نحوه تغییر رمز مودم تی‌پی‌لینک TP-link

قدم چهارم: بر روی دکمه Save کلیک کنید تا تغییرات شما ذخیره شود.

تذکر:

دیدگاه شما

Please enter your comment!
Please enter your name here