تست Permanent لینک دائم چیست؟

0
322
مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

تست Permanent لینک دائم

تست Permanent لینک دائم غالباً توسط نصب کنندگان برای اطمینان از انطباق بخش ثابت سیستم کابل‌کشی (به‌ استثنای رابط کاربر) با استاندارد ANSI/TIA568-C.2 یا ISO/IEC 11801:2011 مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروشنده‌ی کابل ضمانت‌نامه‌ای ارائه می‌دهد که به این ویژگی نیازمند است. اگر فردی را ببینید که برای این نوع اندازه‌گیری از آداپتور کانال استفاده می‌کند، احتمالاً دوست دارید که نظرش را تغییر دهید تا از روش اندازه‌گیری لینک دائم استفاده کند.

این روش اندازه‌گیری، شامل کیستون شبکه RJ45 است که به انتهای تست متصل می‌شود اما فاقد بخش کابلی تست و اتصال به تجهیزات تست است. آداپتور لینک دائم DSX-PLA004، تنها آداپتور لینک دائمی است که در آن مطابق با استانداردهای گفته ‌شده، نیازهای کیستون RJ45 به NEXT، FEXTو Return Loss تضمین شده است. بخش کابلی تست توسط ثابت‌های کالیبراسیون ذخیره‌ شده در آداپتور، حذف شده‌اند.

تعریف لینک ثابت با 3 اتصال ‌دهنده:

تست Permanent لینک دائم

تعریف لینک ثابت با 2 اتصال دهنده:

تست Permanent لینک دائم

تعریف لینک ثابت داده‌ی مرکزی با 2 اتصال دهنده:

تست Permanent لینک دائم

منبع: https://www.flukenetworks.com

دیدگاه شما

Please enter your comment!
Please enter your name here