مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP دو متری

5.00
٪3845,000 تومان 28,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP سه متری

٪3047,000 تومان 33,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP پنج متری

5.00
٪3357,000 تومان 38,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP نیم متری

٪426,000 تومان 25,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP یک متری

٪336,000 تومان 35,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP دو متری

٪246,000 تومان 45,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP سه متری

٪256,000 تومان 55,000 تومان

پچ کورد نگزنس CAT6 SFTP پنج متری

٪1285,000 تومان 75,000 تومان