درخواست پیش فاکتور
0
جستجو پیشرفته
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
barghchi

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا DH-XVR5104HS-X1

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
barghchi

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا DH-XVR5108HS-X

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
barghchi

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا DH-XVR5216AN-X

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
barghchi

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا DH-XVR5216A-S2

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
barghchi

ضبط کننده دوربین مداربسته داهوا XVR5108HS-X

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A41P
barghchi

دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T2A41P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل DH-HAC-T2A21P
barghchi

دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-T1A41P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
barghchi

دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-B2A41P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
barghchi

دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-B1A41P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-B2A21P
barghchi

دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-B2A21P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDBW1200EP
barghchi

دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDBW1200EP

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C5T-IT3
barghchi

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C5T-IT3

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E
barghchi

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56H1T-IT3E

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C5T-IT1
barghchi

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56C5T-IT1

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P
barghchi

دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T320-VF
barghchi

دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T320-VF

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-D140H
barghchi

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-D140H

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T220-P
barghchi

دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T220-P

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک مدل IPC-T220H
barghchi

دوربین مداربسته تحت شبکه هایلوک IPC-T220H

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
...7


روال کار برقچی

درخواست خرید

درخواست خرید


مشاوره و راهنمایی

اعلام قیمت

اعلام قیمت


صدور پیش‌فاکتور

آماده‌سازی کالا

آماده‌سازی کالا


ارسال کالا در همان روز

تسویه نهایی

تسویه نهایی


صدور فاکتور

ارسال کالا

ارسال کالا


در همان روز