درخواست پیش فاکتور
0

سیم البرز

جستجو پیشرفته
سیم نایلونی 2.5×2 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم نایلونی 2.5×2 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم نایلونی 1.5×2 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم نایلونی 1.5×2 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم نایلونی 0.5×2 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم نایلونی 0.5×2 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم مفتول 2.5×1 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم مفتول 2.5×1 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم مفتول 1.5×1 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم مفتول 1.5×1 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم افشان ارت 4×1 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم افشان ارت 4×1 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم افشان ارت 2.5×1 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم افشان ارت 2.5×1 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم افشان ارت 1.5×1 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم افشان ارت 1.5×1 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
سیم برق افشان 1 در 1.5 البرز الکتریک نور
barghchi

سیم برق افشان 1 در 1.5 البرز الکتریک نور

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید


روال کار برقچی

درخواست خرید

درخواست خرید


مشاوره و راهنمایی

اعلام قیمت

اعلام قیمت


صدور پیش‌فاکتور

آماده‌سازی کالا

آماده‌سازی کالا


ارسال کالا در همان روز

تسویه نهایی

تسویه نهایی


صدور فاکتور

ارسال کالا

ارسال کالا


در همان روز