ردیف نام محصول قیمت محصول موجودی برند آخرین بروزرسانی خرید
1

رک 9 یونیت برقچی

898,000 تومان قابل خرید 3 هفته پیش
2

رک 7 یونیت برقچی

690,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
3

رک HPA ایستاده 12 یونیت عمق 60

1,765,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
4

رک HPA ایستاده 17 یونیت

3,924,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
7

رک HPA ایستاده 22 یونیت

4,350,000 تومان استعلام موجودی 2 ماه پیش استعلام
10

رک HPA ایستاده 27 یونیت

4,785,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
13

رک HPA ایستاده 32 یونیت

5,232,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
16

رک HPA ایستاده 37 یونیت

5,689,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
19

رک HPA ایستاده 42 یونیت

6,038,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
22

رک HPA ایستاده 47 یونیت

6,420,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
25

رک HPI ایستاده 14 یونیت

4,100,000 تومان استعلام موجودی 7 ماه پیش استعلام
27

رک ایستاده HPI مدل ۱۸ یونیت

4,880,000 تومان استعلام موجودی 7 ماه پیش استعلام
29

رک HPI ایستاده 22 یونیت

5,350,000 تومان استعلام موجودی 7 ماه پیش استعلام
32

رک HPI ایستاده 27 یونیت

5,980,000 تومان استعلام موجودی 7 ماه پیش استعلام
35

رک HPI ایستاده 32 یونیت

6,595,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام