ردیف نام محصول قیمت محصول موجودی برند آخرین بروزرسانی خرید
1

سوئیچ سیسکو 24 پورت مدل WS-C2960+24TC-L

3,800,000 تومان قابل خرید 3 هفته پیش
2

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

6,800,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
3

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L

7,900,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
4

سوئیچ 24 پورت سیسکو WS-C2960-24PC-L

4,400,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
5

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TC-L

3,000,000 تومان قابل خرید 2 ماه پیش
6

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L

7,700,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
7

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L

22,300,000 تومان قابل خرید 2 ماه پیش
8

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960X-24PS-L

21,200,000 تومان قابل خرید 3 هفته پیش
9

سوئیچ 12 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-12S-S

9,000,000 تومان قابل خرید 2 ماه پیش
10

کابل برق سوئیچ سیسکو مدل CAB-C15-CBN

280,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
11

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-24PS-L

17,100,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
12

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960+48TC-L

4,400,000 تومان قابل خرید 2 ماه پیش
13

ماژول سوئیچ شبکه سیسکو مدل C2960S-STACK

800,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
14

کارت ماژول سیسکو مدل HWIC-2T

1,700,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
15

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TT-L

2,500,000 تومان استعلام موجودی 2 ماه پیش استعلام