ردیف نام محصول قیمت محصول موجودی برند آخرین بروزرسانی خرید
1

کابل شبکه 10 متری CAT6

100,000 تومان قابل خرید 4 هفته پیش
2

کابل شبکه 10 متری CAT6

220,000 تومان قابل خرید 3 ماه پیش
3

کابل شبکه 10 متری CAT6

100,000 تومان قابل خرید 3 ماه پیش
4

کابل شبکه 10 متری CAT6

220,000 تومان قابل خرید 2 هفته پیش
5

کابل شبکه 30 متری CAT6

400,000 تومان قابل خرید 5 ماه پیش
6

کابل شبکه 30 متری CAT6

650,000 تومان قابل خرید 8 ماه پیش
7

کابل شبکه 30 متری CAT6

400,000 تومان قابل خرید 8 ماه پیش
8

کابل شبکه 30 متری CAT6

650,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
9

کابل شبکه 50 متری CAT6

500,000 تومان قابل خرید 8 ماه پیش
10

کابل شبکه 50 متری CAT6

750,000 تومان قابل خرید 8 ماه پیش
11

کابل شبکه 50 متری CAT6

500,000 تومان قابل خرید 8 ماه پیش
12

کابل شبکه 50 متری CAT6

750,000 تومان قابل خرید 3 ماه پیش
13

کابل شبکه 100 متری CAT6

950,000 تومان قابل خرید 1 ماه پیش
14

کابل شبکه 100 متری CAT6

1,350,000 تومان قابل خرید 3 ماه پیش
15

کابل شبکه 100 متری CAT6

900,000 تومان قابل خرید 7 ماه پیش
16

کابل شبکه 100 متری CAT6

1,400,000 تومان قابل خرید 3 ماه پیش
17

کابل شبکه لگراند CAT6 UTP باروکش LSZH

4,270,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
18

کابل شبکه لگراند CAT6A FTP باروکش LSZH

14,000,000 تومان استعلام موجودی 5 ماه پیش استعلام
19

کابل شبکه لگراند CAT6 SFTP

7,000,000 تومان استعلام موجودی 5 ماه پیش استعلام
20

کابل شبکه لگراند CAT6 UTP

2,745,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
21

کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP

7,000,000 تومان استعلام موجودی 5 ماه پیش استعلام
22

کابل شبکه CAT6a SFTP نگزنس

11,500,000 تومان استعلام موجودی 5 ماه پیش استعلام
23

کابل شبکه رویان CAT6 UTP

1,590,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
24

کابل شبکه لگراند CAT5e UTP

2,900,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
25

کابل شبکه لگراند CAT6 SFTP باروکش LSZH

7,000,000 تومان استعلام موجودی 5 ماه پیش استعلام
26

کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCA

900,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام
27

کابل شبکه شهید قندی CAT6 UTP

1,590,000 تومان استعلام موجودی 3 ماه پیش استعلام