ردیف نام محصول قیمت محصول موجودی برند آخرین بروزرسانی خرید
1

کیستون شبکه لگراند CAT6 UTP یک ماژول باریک

45,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
2

کیستون شبکه لگراند CAT6 UTP دو ماژول پهن

50,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
3

کیستون شبکه لگراند CAT6 SFTP یک ماژول باریک

65,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
4

کیستون شبکه لگراند CAT6 SFTP دو ماژول پهن

85,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
5

کیستون شبکه نگزنس CAT6 SFTP

62,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
6

کیستون شبکه نگزنس CAT6 UTP

32,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
7

کیستون شبکه لگراند CAT6A UTP دو ماژول پهن

180,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
8

کیستون شبکه لگراند CAT6A SFTP دو ماژول پهن

200,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
9

کیستون شبکه لگراند CAT6A UTP یک ماژول باریک

140,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
10

کیستون شبکه لگراند CAT6A SFTP یک ماژول باریک

200,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
11

کیستون پچ پنل لگراند CAT6A STP LCS3

200,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
12

کیستون پچ پنل لگراند CAT6 UTP LCS3

200,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
13

کیستون پچ پنل لگراند CAT6 STP LCS3

220,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
14

کیستون شبکه اشنایدر اکتاسی CAT6a SFTP

85,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام
15

کیستون شبکه اشنایدر اکتاسی CAT6 UTP

75,000 تومان استعلام موجودی 3 هفته پیش استعلام